Samfélag

OR, Veitur, Orka náttúrunnar og Ljósleiðarinn gegna því samfélagslega hlutverki að fólk njóti vatnsveitu, fráveitu, rafveitu, hitaveitu og gagnaveitu. Yngsta dótturfélagið, Carbfix, vinnur gegn loftslagsvánni. Veigamesta samfélagslega ábyrgð Orkuveitu Reykjavíkur felst í því að grunnþjónusta sé áreiðanlega fyrir hendi, á sanngjörnu verði og að ánægja sé meðal viðskiptavina með þjónustuna. Það skiptir ekki eingöngu máli að þjónustan sé fyrir hendi heldur líka hvernig hún er veitt.

OR vill vera eftirsóknarverður vinnustaður og lítur svo á að hæft og ánægt starfsfólk sé forsenda þess að markmiðum verði náð. Á íslenskan mælikvarða er OR samstæðan stór og því gætir áhrifa starfshátta hennar víða um samfélagið. OR vill vera til fyrirmyndar og leitar stöðugra úrbóta við að rækja samfélagslega ábyrgð sína.

Fyrirtækin innan samstæðunnar fylgjast stöðugt með ánægju viðskiptavina með því að gera reglubundnar þjónustukannanir. Niðurstaða þeirra myndar vísitölu og þróun hennar á árunum 2017 til og með 2021 er sýnd hér að neðan.

Ánægja viðskiptavina 2017-2021

*Mælingum Ljósleiðarans á ánægju með þjónustuna var breytt á árinu 2019. Síðan þá hefur vikulega verið hringt í um 100 viðskiptavini og þau spurð út í ánægju með þjónustuna.

Orka náttúrunnar hlýtur Íslensku ánægjuvogina þriðja árið í röð

Ánægja viðskiptavina Orku náttúrunnar samkvæmt mælingum fyrirtækisins jókst á milli áranna 2020 og 2021. Þriðja árið í röð varð fyrirtækið efst íslenskra raforkusala í Íslensku ánægjuvoginni. Viðurkenning þess efnis var veitt í janúar 2022.

Ánægjuvogin - ON - IS.png

Þjónustuöryggi veitnanna

Útreikningur á afhendingaröryggi er byggður á aðferð sem lengi hefur verið við lýði hjá rafveitunum. Hún byggist á því að samanlögð lengd hverrar truflunar hjá þeim notendum sem fyrir henni verða er deilt niður á alla viðskiptavini hverrar veitu. Veitur tóku þessa aðferð upp fyrir hitaveitu árið 2015 og fyrir vatnsveitu 2016. Myndritið byggir á fyrirvaralausum truflunum, þegar ekki er hægt að gera viðskiptavinum viðvart um truflunina fyrirfram. Fordæmalaus aukning á milli ára á notkun á heitu vatni skerti afhendingaröryggi þess á árinu 2020 en á árinu 2021 komst afheningaröryggi hitaveitunnar í eðlilegt horf.

Verðlagsþróun sérleyfisþjónustu Veitna

Frá því að Orkuveitu Reykjavíkur var skipt upp að lagaboði í ársbyrjun 2014 hafa gjaldskrár sérleyfisþjónustu ýmist lækkað talsvert eða nánast staðið í stað að raungildi. Þann 1. janúar 2014 kostaði dreifing á rafmagni 4,24 kr./kWst en þann 31. desember 2021 4,18 kr./kWst. Línuritið að neðan sýnir hvernig gjaldskrár sérleyfisþjónustu Veitna hafa þróast frá ársbyrjun 2014 miðað við vísitölu neysluverðs, sem sýnd er sem lárétt lína. Raunlækkun rafmagnsdreifingar er 26%, raunlækkun vatnsgjalds 21%, raunlækkun hitaveitu 4% en 0,1% raunhækkun varð á gjaldskrá fráveitu frá ársbyrjun 2014 til ársloka 2021.

Þróun gjaldskráa veituþjónustu 2014-2021

Starfsánægja

OR og dótturfélögin hafa gengið í gegnum miklar breytingar síðustu ár. Ánægja starfsfólks samkvæmt reglubundnum vinnustaðargreiningum hefur vaxið og mælst á styrkleikabili allt frá árinu 2014. Kórónuveirufaraldurinn hefur haft mikil áhrif á vinnustaðinn frá því snemma árs 2020. Það ár jókst starfsánægja lítillega en dalar svo aftur til fyrra horfs á árinu 2021. Hún telst enn talsvert mikil í samanburði við íslenskan vinnumarkað í heild, en á árinu 2019 var markið sett á að stafsánægja mældist 4,5 fyrir árslok 2023.

Skattaspor OR

KPMG hefur tekið saman skattaspor OR samstæðunnar á árinu 2021. Skattaspor OR samanstendur af sköttum sem eru gjaldfærðir í rekstri samstæðunnar og þeim sköttum sem félögin innan hennar innheimtu og stóðu skil á til ríkis, sveitarfélaga og lífeyrissjóða.

Á árinu 2021 nam skattaspor OR samtals 8.699 mkr. Skýrsla um það er í viðhengi að neðan.