Rannsóknar- og þróunarverkefni á sviði loftslagsmála

Styður heimsmarkmið
Sameinuðu þjóðanna
Líf á landi Alþjóðleg samvinna

OR samstæðan hefur verið í fararbroddi í nýsköpun og þróun á sviði loftslags- og umhverfismála undanfarinn áratug. Skýr dæmi um það eru:

 • Minni losun koltvíoxíðs og brennisteinsvetnis frá Hellisheiðarvirkjun og Nesjavallavirkjun með bindingu þessara jarðhitalofttegunda í stein
 • Samstarf við svissneska fyrirtækið Climeworks um hreinsun og bindingu koltvíoxíðs úr andrúmslofti á Hellisheiði
 • Aðstöðusköpun vegna orkuskipta í samgöngum með uppsetningu á hlöðum fyrir rafbíla

Unnið er samkvæmt fjölda samstarfssamninga og -áætlana um vísindi og tækni við háskólasamfélagið innanlands og erlendis. Samstarf atvinnulífs og háskólasamfélagsins er oftar en ekki forsenda þess að hugmyndir geti þróast yfir í raunveruleg verkefni sem nýtast atvinnulífinu.

Dæmi um slík verkefni sem unnið er að hjá OR samstæðunni og vonir eru bundnar við:

 • Sporlaus vinnsla jarðhita
 • Þróun á bindingu koltvíoxíðs með Carbfix-aðferðinni frá metanstöð Sorpu
 • Orkuskipti í samgöngum á Íslandi og vetnisframleiðsla á Hellisheiði
 • Djúpborun
 • Stjórnun örvaðrar skjálftavirkni
 • Bætt auðlindanýting á lághitasvæðum til framtíðar
 • Gæði vatns og betri yfirsýn yfir dreifikerfi
 • Nýting lífbrjótanlegs úrgangs úr fráveitu